Gaisu iesaistošas betona piedevas

Gaisu iesaistošās piedevas izmanto, lai betonā radītu lielu daudzumu mazu poru, kurās, klimata ietekmes apstākļos, izplesties betonā ietvertajam ūdenim, kā rezultātā paaugstinātu izstrādājuma salturību.

 

Semtu is a wholesale dealer in building trade. We develop and supply products and solutions to building and concrete industry – since 1942.