Šķiedras

Betonam pievieno dažāda veida šķiedras, lai uzlabotu tā īpašības, piemēram, stiepes, lieces, bīdes un triecienu uzturību, kā arī, lai samazinātu betona plaisāšanu un iespējamo plaidu izmērus. Šķiedras betonā var iemaisīt ar roku vai ar automatizētu iekārtu palīdzību.

Zināmi ir daudz šķiedru veidi: tērauda šķiedras, kas visbiežāk tiek izmantotas būvobjektos, dažādas sintētiskās polimēru šķiedras, piemēram, polipropilēna šķiedras un stikla šķiedras.

Tērauda šķiedru un segmentēto plastmasas šķiedru dozēšanas daudzumu šķiedrbetonā aprēķina izmantojot aprēķina programmu, bet plānāku plastmasas šķiedru un stikla šķiedru dozācijām izmato empīrisko pieeju. CE-marķējums.

 

Semtu is a wholesale dealer in building trade. We develop and supply products and solutions to building and concrete industry – since 1942.