Pretizžūšanas sastāvi

Viena no lielākajām problēmām tikko ielietām betona grīdām ir mitruma priekšlaicīga iztvaikošana, izraisot betona virsmas saraušanos un plaisu veidošanos. Virsmas saraušanos veicina masas apjoma pārmaiņas, kas notiek ūdenim iztvaikojot no virskartas, bet ne no zemākās masas. Lai kontrolētu un novērtu priekšlaicīgu ūdens žūšanu, lieto pretizžūšanas sastāvus, tas izveido tvaiku necaurlaidīgu plēvi, kas aiztur ūdens iztvaikošanu un nodrošina labvēlīgus apstākļus hidratācijas procesam betonā

Pieri®Curing TP-2002


sintētiska, ūdens bāzes emulsija. Piemērota dažāda veida betona izstrādājumu pārklāšanai, lai pasargātu no ūdens iztvaikošanas

Curing_TP_2002 - aparksts.pdf

 

 

Semtu is a wholesale dealer in building trade. We develop and supply products and solutions to building and concrete industry – since 1942.